Prästen ROGER JARNEHALL - med rätt att predika !
NYHET : I ny prästtjänst på VÄDDÖ ! 

 

 

Välkommen till Roger Jarnehalls hemsida, kul att Du tittade in !

Hoppas Du/ni finner någon intressant kurs/föreläsning/workshop nedan ! Höstens kursutbud håller på att planeras. Samma kurser som de nedan kommer troligen att erbjudas även höstterminen 2016. Välkommen att boka i tid ! /Linda Svensson, assistent

 

 

 

 

A. "GUD PÅ MITT SÄTT" - om Gud och Gudsbilder (favorit i repris från 2008)

 

En skakande, mycket personlig berättelse om Jarnehalls väg att bli präst, en krokig och annorlunda sådan. Samtidigt reflekterar han över Gudsbilder förr och nu och hur de påverkar och påverkat människan. En dramatisk berättelse om en ung mans längtan att först bli skådespelare, sen författare, sen präst. Sökandet efter mening och hopp. Möten med glädjeämnen och sorg, hopp och krav, elakhet och godhet. Samt den dagen då allt förändrades och han mötte den Gud som han bara lär känna mer och mer. För större målgrupper om minst 100 pers. Företagsgrupper, konferensdagar, politiska sammankomster, skoluppträdanden, högskolor och universitet etc. Kan bokas via de Talarförmedlingar Jarnehall anlitar och via mailkontakt här.

 

 

 

B. RETORIK - konsten att angå och beröra !

 

Kort föredrag och mestadels rent praktiska övningar. Hur kan jag använda mitt kroppspråk ? Min röst ? Hur lägger jag upp ett bra tal ? Vi delar erfarenheter och lyssnar till varandra. Det handlar inte om teater, här är miljön skyddad från prestige och yttre krav. För pedagoger av alla slag, för pedagoger med röstproblematik, för predikanter, ledare, chefer, politiker etc. Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp.

 

 

 

C. VÅRDETIK - konsten att göra "rätta" bedömningar !
 

Kort föredrag om Vårdetikens grunder och grundproblematik. Vi diskuterar de klassiska vårdetiska frågorna inom vård och omsorg. "Hur vet jag att jag handlar "rätt"i en vårdsituation ? Frågestund, gruppsamtal och diskussion i helgrupp. För tex. vårdpersonal alla kategorier, vårdstudenter alla kategorier, socionomer, Försäkringskassans handläggare, landstingspolitiker etc. Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp.

 

 

 

D. BIBLIODRAMA - att gestalta Bibelns berättelser !

 

Praktisk endagskurs i att gestalta Bibelns berättelser t.ex i Gudstjänst, Andakt, på skollektionen eller liknande. Praktiska övningar och tips. För pedagoger av alla slag, församlingspedagoger, förskole-personal, dramapedagoger, lärarkollegium etc. Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp.

 

 

 

E. KROGPRÄST - varför, var och hur ?


Föredrag med gruppdiskussion. Varför behövs en Krogpräst ? Vad gör egentligen en Krogpräst ? Hur går man praktiskt tillväga ? Spännande föredrag om arbetet som Krogpräst. Gruppdiskussion efter behov och önskemål. Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp. För församlingsaftnar, seminarier, restaurangpersonal etc. 
F. SORG & KRISHANTERING


Föredrag om sorgeprocessen och krishantering, både privat och i arbetslivet. Sorgens olika faser och innehåll. Hur hanteras en kris på arbetsplatsen ? Gruppdiskussion efter behov och önskemål. Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp. För alla sorters arbetsgivare, företag, skolor, organisationer, föreningar etc.G. TEAMBUILDING - för arbetsplatsens välbefinnande !

Endags-workshop med pedagogiska övningar för att stärka och fördjupa gemenskapskänslan i arbetslaget. Kort inledningsföredrag och praktiska övningar med gruppdiskussion. Vilken är min roll i arbetslaget ? Hur bidrar jag till arbetsplatsens välbefinnande ? Vilka resurser har jag att dela med mig av ? En workshop med fokus på glädje, gruppkänsla och att bygga arbetslag för framtidens utmaningar.
Skräddarsys efter behov, önskemål och målgrupp. För alla sorters arbetslag. Vissa kriterier finns att uppfylla som meddelas i samband med förfrågan och intresse !
 

Präst i Svenska Kyrkan, Konsult, Debattör, Kåsör, Krönikör, Krogpräst 

CARPE PUNCTUM !

Prästen Roger Jarnehall

Prästen ROGER JARNEHALL är en av landets mest uppmärksammade präster i Svenska kyrkan, ständigt aktuell som frimodig sanningssägare. Jarnehall blev rikskänd i samband med minnesstunder för bortgångna husdjur och sina husdjursgudstjänster redan 1999. År 2000 och framöver blev han en av landets mest omskrivna präster i rollen som Krogpräst på nattklubben THE SPY BAR i Stockholm, i samarbete med "kändisvakten" och vännen Fadde Darwich. Under åren har Jarnehall fortsatt som landets mest kända Krogpräst. Och han älskar utmaningar. Jarnehall är en omtyckt konsult och föredragshållare i ämnen som ETIK, RETORIK, BIBLIODRAMA & ALLMÄNNA LIVSFRÅGOR. Jarnehall anser att kyrkan skall kommunicera, föra goda samtal med samhället där kyrkan är satt att verka samt med media & via sociala medier. Jarnehall inbjuds ofta till debatter och offentliga samtal kring samhälle, etik och religion. Han har också redan 2010 startat och driver Facebook-kyrkan, en "Cyberkyrka - för kyrkan i tiden", som en mötesplats för dagens människor med månatlig andakt. Den vänder sig främst till alla dem som söker Gud och Guds gemenskap, men av olika skäl inte går i kyrkan. Men naturligtvis är alla välkomna ! Hans mest på förhand omskrivna och egenskrivna temamässa (liturgiska texter) är hans ABBA-mässa "The Name Of The Game" som väntar på sitt uruppförande med stort massmedialt intresse redan innan dess premiär. Bla Kvällspressen har redan skrivit om den och Jarnehall har bla berättat om den i intervju med Gry Forsell & Adam Alsing på radio "Mix Megapol". Jarnehall antar privata Dop, Vigslar & Begravningar när han i mån av tid kan och där han uttryckligen önskas som präst med Svenska Kyrkans regler för kyrkliga handlingar år 2016 som självklara riktlinjer.

Mediamedverkan i urval Prästen Roger Jarnehall
MEDIA-medverkan i urval

Nya Wermlandstidningen
Värmlands Folkblad
Kristianstadbladet
Dalademokraten
Hudiksvalls Tidning
Blekinge Läns Tidning
Avesta Tidning
Sundsvalls Tidning
Västerviks-Tidningen
Skånska Dagbladet

mfl. lokaltidningar

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Sydsvenska Dagbladet

Expressen
Aftonbladet
Kvällsposten

Tidningen LAND
DAGEN - den kristna dagstidningen
Svenska Kyrkans Tidning
Tidningen MÅ BRA
Veckorevyn
Se & Hör
Svensk Damtidning
Tidningen SLITZ

TV3
TV4
BBC Scandinavia, Oslo
Radio P1:s Morgonandakter
Radio P4
Radio Mix Megapol

mfl.

"GUD PÅ MITT SÄTT" - en personlig performance
PR-bild 2013 för Jarnehalls uppskattade performance/föredrag "Gud På Mitt Sätt" från 2008. Jarnehall erbjuder nu "repris" av denna under hösten 2016 - se föreläsningar/föredrag/kurser.
Roger Jarnehall
Assistent Linda Svensson

Förfrågningar, bokningar och andra frågor tas emot av min assistent Linda Svensson. Hon är även presskontakt och PR-ansvarig varför all kontakt sker först med henne på mailadressen :

prastenjarnehall@gmail.com

Titta in i FACEBOOK-KYRKAN på FACEBOOK ! Välkommen !

"En Präst I Natten - med Roger Jarnehall" - på FACEBOOK !

LÄS Rogers spännande Anteckningar på Facebook !
Företaget är anslutet till och anlitar FRILANS FINANS AB
E-MAIL : Bokningar, förfrågningar : prastenjarnehall@gmail.com
Skapa din egen hemsida med mono.net